• darkblurbg

Devel&pment for Professionals is een eigenzinnig bureau voor leiderschapsontwikkeling en duurzame verandering. Al 18 jaar combineren wij intellect, intuïtie en interactie in al onze trainingen en trajecten. Wij laten mensen inzien wie ze zijn er waar hun kwaliteiten liggen. We leren teams gebruik te maken van elkaars kwaliteiten en kansen te creëren. Daartoe gebruiken we onconventionele methodes en kijken we niet alleen naar buiten, maar ook naar binnen.

De l&p in onze naam Devel&pment for Professionals staat voor:

  • Love & pleasure – passie voor mensen en doen wat je leuk vindt
  • Leading & pacing – stap voor stap begeleiding
  • Learn & practice – kennis beklijft niet, ervaring wel
  • Leadership & personality – leiderschap én authenticiteit

Ons team bestaat uit twee gepassioneerde mensen:

Ingeborg Kleijweg-Blommaert

Ingeborg gelooft dat excelleren in het bedrijfsleven een vorm van topsport is. Het grote verschil tussen topsport en het bedrijfsleven is dat er in de topsport alles in het werk wordt gesteld voor het leveren van een topprestatie. De randvoorwaarden worden zodanig geschept, dat de sporter zich enkel hoeft toe te leggen op de eigen prestatie. Hoe anders is dat in het bedrijfsleven, waar training, coaching en sturing ondergeschikt zijn aan KPI gestuurde werkzaamheden. Als voormalig succesvol badmintonster snapt Ingeborg feilloos dat een topprestatie leveren een kwestie van de lange adem is en dat training en coaching hierin essentieel zijn. Ingeborg merkte dit ook in haar professionele leven, en zij vond dat hier wat aan gedaan moest worden. Om professionals de tools te geven om zelf de juiste randvoorwaarden te scheppen voor het leveren van een topprestatie, besloot Ingeborg met Paul l&p in 2005 te starten.

Bij l&p is Ingeborg verantwoordelijk voor Communicatie en Financiën.

Paul Kleijweg

Paul besloot ondanks een succesvolle carrière het bankwezen achter zich te laten. Er moest meer zijn dan een carrière.  Zo nam hij tweemaal een sabbatical waarin zelfontplooiing en ontwikkeling centraal stonden. Om tot een beter inzicht in zichzelf te komen en wat ontwikkeling inhoudt, ondernam Paul een spirituele reis naar alle uithoeken van de wereld.  Ook bestudeerde hij tijdens zijn reizen verschillende levensopvattingen, filosofieën, culturen en mensen en beseft hierdoor waar zijn plezier ligt. Hij wil mensen helpen zichzelf te ontwikkelen tot de beste versie van zichzelf. Paul bedacht hier een vernieuwende vorm voor. Hij koppelt zijn ervaringen als directeur in het bankwezen aan de kennis en diepgaande inzichten opgedaan tijdens zijn reizen, waarmee hij organisaties leert dat ontwikkeling van menselijk potentieel primair is in het behalen van betere bedrijfsresultaten.

Bij l&p ontwikkelt Paul leadership programma’s voor Erasmus MC, PostNL en Pondres Academy.

Meer informatie?

Neem gerust contact op voor een kennismaking, meer informatie of om vrijblijvend de mogelijkheden te bespreken.

Contact